Den beste historien du kan kjenne til

En gang i tiden var det ingenting i denne verden.

Ingen fisker.

Ingen stjerner på himmelen.

Komplett tekst til: Den beste historien du kan kjenne til

Ingen hav eller vakre blomster.

Alt var tomt og mørkt.

Men Gud var der.

Gud hadde en fantastisk plan. Han så for seg en vakker verden, og samtidig med at han gjorde det skapte han den. Han skapte alt ut av ingenting. Når Gud skapte sa han ganske enkelt: “La det bli” og det ble!

Han skapte lys, elver og sjøer, den gresskledde jorda, dyrene, fuglene og trærne.

Helt til slutt skapte han mannen og så skapte han en kone til ham. De ble kalt Adam og Eva.

Gud elsket dem veldig høyt. Hver kveld besøkte han dem i den vakre hagen de bodde i.

De kunne spise og nyte av alle fruktene som vokste i denne hagen, bortsett fra på ett tre som Gud hadde forbudt dem å røre.

Adam og Eva var lykkelige der inntil Satan, Guds fiende, kom og fristet dem. De bestemte seg for å spise av frukten på det forbudte treet. De syndet og for første gang ble de fylt av skam og tristhet.

De kunne ikke lenger snakke med Gud og de ville oppleve smerte og problemer. Og de ville komme til å måtte dø. Som de angret!

Men Gud lovet å hjelpe dem og når tiden var inne ville han sende sin sønn Jesus til verden. Han skulle komme ned fra himmelen og gjøre det mulig å få tilgivelse for synd. Dette gjorde han ved å lide og dø for menneskene. Gjett om de ble glade for at Gud ville sende dem en frelser!

Adam og Eva fikk barn og barnebarn, og litt etter litt ble jorden fylt opp av mennesker.

Gud ville at alle skulle ha det bra og ga dem noen regler å leve etter:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke lage deg noe gudebilde.
  3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
  4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
  5. Du skal hedre din far og din mor.
  6. Du skal ikke slå i hjel.
  7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  8. Du skal ikke stjele.
  9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
  10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. (2. Mosebok 20,3-17)

Disse ble skrevet opp i bibelen så vi også kan lese dem. Hvis vi følger dem vil vi få det godt.

Satan vil ikke at vi skal følge dem. Noen ganger ber han oss om å stjele når ingen ser det. Men Gud vet det; han ser alt.

Noen ganger frister han oss til å lyve og får oss til å tro at ingen vil finne det ut. Men Gud vet det; han hører alt.

Når vi gjør sånne ting har vi det ikke godt inni oss. Gud elsker oss og ønsker å hjelpe oss til å leve rett. Derfor sendte han Jesus til oss. Han husket løftet sitt og etter mange år ble Jesus født som en baby.

Han vokste opp til en mann og gjorde mange vidunderlige ting. Han helbredet de syke, lot blinde få se, han velsignet barna og gjorde aldri noe galt. Han lærte menneskene om Gud og hvordan de skal adlyde ham.

Etter en stund ble Jesus korsfestet av sine fiender og døde.

Han led og døde for alle menneskers synder, selv de som korsfestet ham.

Jesus ble gravlagt, men så skjedde det noe fantastisk - han ble ikke i graven, men sto opp fra de døde!

Kort tid etterpå tok Gud ham tilbake til himmelen i en sky. Mens vennene hans så på, kom en engel og sa til dem at Jesus skulle komme tilbake igjen.

Jesus døde for våre synder også. Han vil at vi skal angre og bekjenne våre synder, og han er klar til å tilgi oss. Vi kan be til Gud når som helst, han hører hvert ord og kjenner hver tanke. Han får oss til å føle en indre glede når syndene våre er tilgitt, og da vil vi ønske å gjøre det som er riktig. Da vil vi ønske å være gode.

Vi kan velge å være ulydige mot Gud og heller følge Satan. Men Guds ord sier at hvis vi avviser ham i dette livet, vil han kaste oss ned i helvete. Helvetet er et sted med en ild som brenner evig.

Men hvis vi heller elsker og adlyder Jesus, så vil han ta oss med opp til himmelen når han kommer tilbake. Himmelen er Guds og hans sønn Jesus sitt vakre hjem, det er et hjem fylt av kjærlighet og lys. Der vil vi alltid være glade.

Kontakt oss

Bestill traktater