Guds gave: Juleevangeliet

Jesus in a manger

Før tidenes begynnelse var Gud, Hans sønn Jesus og Den Hellige Ånd. De skapte verden og alt som er i den. I sin kjærlighet skapte Gud menneskene i sitt bilde og plasserte dem i en vakker hage. Menneskene var ulydige mot Guds befalinger. Denne ulydigheten var synd og skilte menneskene  fra Gud. Han sa til dem at de måtte ofre lytesløse unge dyr for syndene sine. Disse ofrene betalte ikke for syndene deres, men pekte bare mot det ultimate offer Gud ville stille til rådighet. En dag ville Gud sende sin sønn Jesus til jorden for å bli dette ultimate offeret for alle menneskers synder. 

Maria og engelen

The angel speaks to Mary

Fire tusen år senere, i byen Nasaret,  bodde det en ung dame som het Maria. Hun var forlovet med Josef. En dag kom en engel til Maria og sa at hun skulle få en spesiell baby som hun skulle kalle Jesus. Denne babyen ville ikke ha en jordisk far, men ville være Guds sønn.

Jesu fødsel

Komplett tekst til: Guds gave: Juleevangeliet

The star shining over Bethlehem

Etter engelens besøk dro Josef og Maria på en lang reise til Betlehem for å betale skatt. Da de ankom Betlehem var byen full av mennesker. De overnattet i en stall fordi det ikke var plass i herberget. Der ble Jesus født. Maria svøpte Jesusbarnet og la Ham i en krybbe.

Hyrdene

Angels bring glad tidings to the shepherds

Samme natt, på en høyde utenfor byen var det noen hyrder som gjette sauene sine. En engel stod fram for dem og Guds herlighet skinte rundt hyrdene. Engelen sa: “Vær ikke redde. Jeg har gode nyheter som vil bringe stor glede til alle mennesker.  I natt er en Frelser født, han er Jesus Kristus, Herren. Dere vil finne babyen svøpt og lagt i en krybbe.” Så viste mange engler seg og de lovpriste Gud, i det de sa: ” Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.” Da englene hadde forlatt dem skyndte hyrdene seg til Betlehem. Der fant de barnet akkurat som engelen hadde fortalt dem.

De vise menn

The wise men bring their gifts

Etter at Jesus ble født, kom det vise menn fra et annet land til Jerusalem. De spurte “Hvor er babyen som er født jødenes konge? Vi har sett stjernen hans i øst og vi vil tilbe Ham.” Da kong Herodes hørte dette, ble han ikke glad. Han kalte sammen prestene og de skriftlærde som fortalte ham at profetene hadde sagt at en høvding ville bli født i Betlehem. Kong Herodes sendte de vise menn til Betlehem for å finne denne kongen. Da de reiste fra Jerusalem ledet stjernen dem til huset hvor Jesus var. De falt ned og tilba Ham, og ga ham gaver av gull, røkelse og myrra. Gud varslet dem i en drøm om at de ikke skulle dra tilbake til den onde kong Herodes, så de tok derfor en annen vei.

Grunnen til Guds gave

Jesus var Guds sønn. Han levde uten synd og var perfekt i alle ting. Da Han var tretti år gammel begynte Jesus å lære menneskene om Gud, hans Far. Han gjorde mange undere som å gi blinde synet tilbake, helbrede mange syke og til og med gjenopplive døde. Men fremfor alt lærte Han dem veien til evig liv i himmelen. Så ga han sitt liv som et offer for verdens synd.

Bibelen sier i Johannes 3,16: “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Jesus kom til jorden for å dø på et kors som et perfekt offer. Ved hans død ble prisen for all synd betalt og det er ikke lenger nødvendig å ofre for synder. Dette var oppfyllelsen av Guds løfte om å sende en frelser.

Jesus on the cross

Selvom Jesus ble drept av onde menn hadde ikke døden makt over Ham. Etter tre dager sto han seirende opp fra graven. Iløpet av dagene etter oppstandelsen ble Jesus sett av mange mennesker, og så en dag etter at han hadde velsignet sine følgere, dro han opp til himmelen.

Når vi velger å tro på og overgi våre liv til Jesus, renser hans blod oss fra all vår synd. Når vi aksepterer denne frelsesgaven blir vi gjenforent med Gud, Jesus blir vår personlige frelser og vi kan glede oss over velsignelsene av å være Hans barn. En dag kommer Jesus tilbake. Da vil Han ta med seg alle sanne troende til himmelen  hvor de vil leve evig med Gud!

Kontakt oss

Bestill traktater