Den eneste sanne Gud-Kjenner du ham?

Alle tilber noe. Noen tilber ting, noen tilber mennesker, noen tilber et bilde og andre tilber seg selv. De viser sin hengivenhet til gudene sine på forskjellige måter. Men selvom disse menneskene tilber disse gudene, har de fortsatt en lengsel og et rop i hjertet. De får bare en kortvarig lindring av ropet i sjelen og har lite mot til å møte morgendagen. Til deres skuffelse er framtiden alltid den samme som fortiden. Guden de tjener klarer ikke å fylle tomrommet i livene deres. 

Hvem tilber du? Hvor bor din gud? Lever han? Hva gjorde han for deg i dag? Snakket du med ham i dag? Svarte han på ropet i ditt hjerte? Hva tror du på?

La meg introdusere deg til den ene sanne Gud, som har beseiret Satan, vår største fiende. Han er skapelsens Gud, som befalte alt å bli til bare ved å si det. Bibelen vil fortelle deg om denne Gud i himmelen, som skapte mannen av jord. Les 1 Mosebok kapittel en og to.  

Han er den evige Gud og har ingen begynnelse eller slutt. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Han er Skaperen, Bevareren og Opprettholderen av alle ting (Apostlenes gjerninger 17,22-34).

Komplett tekst til: Den eneste sanne Gud-Kjenner du ham?

Denne store Gud, som bor i himmelen, er også interessert i deg som menneske. Han ser deg blant alle andre mennesker, og han elsker deg og bryr seg om deg. Han ønsker å være mer enn en venn og sendte sin sønn som en frelser for deg. Han ønsker å bo sammen med deg, men mer enn det så ønsker han å bo inni deg. Han sier: “Bli i meg, så blir jeg i dere” (Johannes 15,4).

Hvis det ikke er han som bor i ditt hjerte, hvem er det da? Ser vi oss rundt ser vi tydelig at Satan hersker og ødelegger livene til mange mennesker. Det er han som bor i disse menneskenes hjerter. Han foreslår alle onde ting som å lyve, stjele, lyste, jukse, søke hevn og selvhevdelse. Hvis Satan bor i ditt hjerte, og lokker deg til å leve i noen av disse eller andre synder - hvorfor ikke heller komme til Guden over alle guder, som har gitt sin eneste sønn Jesus Kristus til å dø for dine og hele verdens synder (Johannes 3,16).

Du spør kanskje: “Hvordan kan dette stemme? Hvordan kan en som er så stor og allmektig bo i mitt hjerte?”(Jesaja 57,15)

Er du trøtt og lei av synd, så hvorfor ikke be til Gud og omvende deg. Ved troen på Gud og ved Kristi forsonende blod får du tilgivelse for dine synder, og du vil få en helt ny natur. Når Satan prøver å friste deg vil du nå føle den allmektige Guds tilstedeværelse. Han vil lede deg og lære deg alle ting (Johannes 14,26).

I Johannes 10,10 lover Jesus et rikt liv og han kan gi deg det. Denne gaven er din så lenge du forblir trofast og adlyder ham.”Dersom dere adlyder villig, skal dere får nyte landets goder” (Jesaja 1,19). Ingen andre guder er så stor.

Kontakt oss

Bestill traktater