En frelser for deg

The prodigal son asking his father for his inheritance

Er du en glad person? Frykt og skyldfølelse kan frata deg din glede. Du tenker kanskje “Hvordan kan jeg bli glad?”

Jeg har gode nyheter til deg! Det er en som kan hjelpe deg. Han kan tilgi deg dine synder og gi deg varig glede. Hans navn er Jesus. La meg fortelle deg om Ham.

Hans Far, Gud, er den som har skapt verden. Han skapte alt i verden. Han skapte deg og meg.

Gud elsker oss. Han elsker alle i verden. Gud elsker oss så mye at Han sendte Jesus, Hans eneste sønn, til denne verden. Da Jesus var på denne jorda, helbredet Han syke og trøstet de triste. Han åpnet blinde øyne og lærte menneskene mange ting.

Komplett tekst til: En frelser for deg

Jesus ville at vi skulle forstå hvor stor kjærlighet Hans Far har for deg og meg. Han fortalte denne historien som forklarer denne kjærligheten. Du kan lese den i Bibelen i Lukas evangelium kapittel 15, vers 11-24.

En mann hadde to sønner. Han trodde alt var i orden, men en dag gjorde en av sønnene opprør og kom til ham og sa: “Jeg liker meg ikke her, jeg vil gå min egen vei og jeg drar. Gi meg min del av arven.” Faren ble meget trist men ga ham pengene og lot ham dra. Han lurte på om han noensinne ville se sønnen igjen.

Sønnen dro langt avsted og moret seg med pengene og vennene sine. Han sløste bort pengene sine ved å leve egoistisk og syntes han hadde det fint helt til det plutselig var slutt på pengene og vennene hans forlot ham. Han var helt alene og i nød. Hva skulle han gjøre nå?

Han gikk til en bonde og bonden satte ham til å mate grisene. Han fikk ikke nok å spise og var så sulten at han kunne ha spist grisenes mat. Han begynte å tenke på alt det gale han hadde gjort og hvor dårlig han hadde behandlet faren. Han ble mer og mer miserabel.

The prodigal son feeding the pigs

En dag husket han hvor kjærlig hans far hadde vært og hvor godt han hadde tatt vare på ham da han bodde hjemme. Selv tjenerne hans hadde nok å spise.

Han tenkte “Kan jeg dra hjem igjen etter alt jeg har gjort mot min far? Er han fortsatt glad i meg? Jeg er ikke verdig å være hans sønn. Jeg er villig til å være en tjener om han bare vil ta meg tilbake.”

Han reiste seg straks og begynte å gå mot farens hus. Han ville se om faren ville tilgi ham.

Faren hadde lengtet etter sønnen helt siden han dro sin vei.Han lurte ofte på om han ville komme tilbake. Så en dag så han noen komme langt borte Kunne det være sønnen? Da han så at det var det løp han mot ham med åpne armer.

“Far, sa sønnen, jeg har syndet mot deg og er ikke verdig å være din sønn”.

Men faren sa:”Finn fram finklærne til ham og lag i stand et festmåltid. Min sønn var tapt, men nå er han funnet igjen.”

The father welcoming the prodigal son home

Vi er alle som denne sønnen; vi har vandret bort fra Gud, vår Far. Vi har sløst bort muligheter og mange gode ting Han har gitt oss. Vi har levd egoistisk og gjort opprør mot Ham. I dag inviterer vår himmelske Far oss til å komme til Jesus, han venter på oss med åpne armer.

Jesus viste oss sin kjærlighet ved å gi sitt liv som et offer for våre og hele verdens synder. Han led og ble avvist da han lot onde menn spikre Ham til et kors. Ved Guds kraft stod Han opp fra de døde og lever evig.

Kom til Jesus og be Ham tilgi deg dine synder. Han vil tilgi og rense deg for all synd ved sitt blod som ble utgytt for deg, når Han ser at du angrer på alt det gale du har gjort. Det blir en herlig opplevelse! Du blir et nytt menneske og livet får ny mening. Jesus vil bytte ut din skyldfølelse og frykt med glede og tilfredshet. Han vil være din Frelser.

Kontakt oss

Bestill traktater

Guds gave: Juleevangeliet

Jesus in a manger

Før tidenes begynnelse var Gud, Hans sønn Jesus og Den Hellige Ånd. De skapte verden og alt som er i den. I sin kjærlighet skapte Gud menneskene i sitt bilde og plasserte dem i en vakker hage. Menneskene var ulydige mot Guds befalinger. Denne ulydigheten var synd og skilte menneskene  fra Gud. Han sa til dem at de måtte ofre lytesløse unge dyr for syndene sine. Disse ofrene betalte ikke for syndene deres, men pekte bare mot det ultimate offer Gud ville stille til rådighet. En dag ville Gud sende sin sønn Jesus til jorden for å bli dette ultimate offeret for alle menneskers synder. 

Maria og engelen

The angel speaks to Mary

Fire tusen år senere, i byen Nasaret,  bodde det en ung dame som het Maria. Hun var forlovet med Josef. En dag kom en engel til Maria og sa at hun skulle få en spesiell baby som hun skulle kalle Jesus. Denne babyen ville ikke ha en jordisk far, men ville være Guds sønn.

Jesu fødsel

Komplett tekst til: Guds gave: Juleevangeliet

The star shining over Bethlehem

Etter engelens besøk dro Josef og Maria på en lang reise til Betlehem for å betale skatt. Da de ankom Betlehem var byen full av mennesker. De overnattet i en stall fordi det ikke var plass i herberget. Der ble Jesus født. Maria svøpte Jesusbarnet og la Ham i en krybbe.

Hyrdene

Angels bring glad tidings to the shepherds

Samme natt, på en høyde utenfor byen var det noen hyrder som gjette sauene sine. En engel stod fram for dem og Guds herlighet skinte rundt hyrdene. Engelen sa: “Vær ikke redde. Jeg har gode nyheter som vil bringe stor glede til alle mennesker.  I natt er en Frelser født, han er Jesus Kristus, Herren. Dere vil finne babyen svøpt og lagt i en krybbe.” Så viste mange engler seg og de lovpriste Gud, i det de sa: ” Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.” Da englene hadde forlatt dem skyndte hyrdene seg til Betlehem. Der fant de barnet akkurat som engelen hadde fortalt dem.

De vise menn

The wise men bring their gifts

Etter at Jesus ble født, kom det vise menn fra et annet land til Jerusalem. De spurte “Hvor er babyen som er født jødenes konge? Vi har sett stjernen hans i øst og vi vil tilbe Ham.” Da kong Herodes hørte dette, ble han ikke glad. Han kalte sammen prestene og de skriftlærde som fortalte ham at profetene hadde sagt at en høvding ville bli født i Betlehem. Kong Herodes sendte de vise menn til Betlehem for å finne denne kongen. Da de reiste fra Jerusalem ledet stjernen dem til huset hvor Jesus var. De falt ned og tilba Ham, og ga ham gaver av gull, røkelse og myrra. Gud varslet dem i en drøm om at de ikke skulle dra tilbake til den onde kong Herodes, så de tok derfor en annen vei.

Grunnen til Guds gave

Jesus var Guds sønn. Han levde uten synd og var perfekt i alle ting. Da Han var tretti år gammel begynte Jesus å lære menneskene om Gud, hans Far. Han gjorde mange undere som å gi blinde synet tilbake, helbrede mange syke og til og med gjenopplive døde. Men fremfor alt lærte Han dem veien til evig liv i himmelen. Så ga han sitt liv som et offer for verdens synd.

Bibelen sier i Johannes 3,16: “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Jesus kom til jorden for å dø på et kors som et perfekt offer. Ved hans død ble prisen for all synd betalt og det er ikke lenger nødvendig å ofre for synder. Dette var oppfyllelsen av Guds løfte om å sende en frelser.

Jesus on the cross

Selvom Jesus ble drept av onde menn hadde ikke døden makt over Ham. Etter tre dager sto han seirende opp fra graven. Iløpet av dagene etter oppstandelsen ble Jesus sett av mange mennesker, og så en dag etter at han hadde velsignet sine følgere, dro han opp til himmelen.

Når vi velger å tro på og overgi våre liv til Jesus, renser hans blod oss fra all vår synd. Når vi aksepterer denne frelsesgaven blir vi gjenforent med Gud, Jesus blir vår personlige frelser og vi kan glede oss over velsignelsene av å være Hans barn. En dag kommer Jesus tilbake. Da vil Han ta med seg alle sanne troende til himmelen  hvor de vil leve evig med Gud!

Kontakt oss

Bestill traktater

Utfordringen til å velge riktig

Livet fører oss ofte til øyeblikk hvor vi må ta valg, vi må jo faktisk ta mange valg hver eneste dag. Noen valg tar vi uten å tenkte større over det. Andre ganger må vi bruke mer tid på å tenke igjennom valgene. Valg vi mener er viktige tenker vi nøyere igjennom. Spørsmålet blir da, hva mener du er viktig?

Da Gud skapte menneskene ga han dem det privilegiet å ha fri vilje. Vi kan likevel ikke slippe unna ansvaret eller resultatet av våre valg, for mange av dem vil ha evige konsekvenser.

La oss se litt på valgene noen av Bibelens personer tok. Noen var bra, mens andre ikke var fullt så gode. Moses, Guds mann, valgte “heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse” (Hebreerne 11,25). Han så fram mot belønningen som kommer etter dette livet. Å velge å være sammen med kristne er et veldig klokt valg.

Før syndefloden så “Gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha” (1. Mosebok 6,2). De tok kjødelige valg som førte til ødeleggelse for dem selv.

Komplett tekst til: Utfordringen til å velge riktig

“Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten...og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma” (1. Mosebok 13,11-12). Området der var veldig fruktbart og han ble velsignet materielt, men mistet alt når Sodoma ble ødelagt.

Da Josef var en ung man valgte han å være moralsk ren og ærlig, og han ble belønnet med de høyeste æresbetegnelser i det Egyptiske kongerike (1. Mosebok 41,41).

Josva, en Guds tjener, utfordret Israels barn, “Så velg i dag hvem dere vil tjene” (Josva 24,15). Han sa: “Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.”

Folket svarte: “Også vi vil tjene Herren.” Så lenge de fryktet Herren og tjente ham trofast, gikk det dem godt.

På profeten Elias tid hadde menneskene glemt alle de mektige tingene som Herren hadde gjort for dem og mange begynte å tilbe avguder (Baal), noe som ikke behaget Gud. I denne kritiske tiden brukte han Elia på en oppsiktsvekkende måte til å vise sin ubegrensede makt. På Karmel-fjellet kalte Elia ned ild fra himmelen som fortærte det offeret han hadde tilberedt, og beviste på den måten at Gud er den sanne Gud. Han sa til folket: “Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Baal Gud, så hold dere til ham!” Da folket så ilden “kastet de seg til jorden og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!” (1. Kongebok 18)

Daniel, en ung jødisk fange i landet Babylonia, bestemte seg for å ikke gjøre seg uren ved å spise av kongens mat og heller ikke drikke vinen hans (Daniel 1,8). Derfor fikk han og hans tre venner, som hadde bestemt seg for det samme, velvilje hos Gud og kongen. Hadde det ikke vært for at de tok dette valget, så ville ikke eksemplene om Daniel i løvehulen og om de tre mennene i den glødende ovnen vært skrevet ned i bibelen.

Jesus ga oss en lignelse om en far som hadde to sønner. En av dem valgte å ta ut forskudd på arven sin og reise til et fremmed land (ut i synd). Det var ikke et godt valg. Etter at han hadde brukt opp hele arven innså han hvilken stor feil han hadde gjort. Han bestemte seg for i ydmykhet å dra hjem igjen. For en velsignet gjenforening det må ha vært (Lukas 15,11-32)! 

Jesus, vår Herre, ble tatt til fange og ført fram for Pilatus. Jødene ropte: “Gir du denne mannen fri, er du ikke keiserens venn.” Pilatus tenkte over situasjonen som lå foran ham. Han vurderte keiseren (verden) og herlighetenes Herre som sto foran ham, og tok et valg. Han utleverte Jesus til dem for at han skulle korsfestes (Johannes 19).

Å velge verden og dens mange nytelser vil ende i ødeleggelse (2. Peter 3,10-11).

Å velge veien sammen med Guds barn i stedet for verdens vil være et godt og klokt valg. Å ha Jesus med seg i livet vil gi oss en klok rådgiver som vil lede oss i alle livets beslutninger.

Kjære venn som leser dette, har du bestemt deg for å følge Jesus? Er han kjærere for deg og nærmere deg enn noen annen i denne verden? Har du akseptert hans veier som dine veier, overgitt livet ditt til ham og bekjent og gått bort fra alle dine synder? Er hans ord kjært for deg, bedre enn noen annen bok? Har du funnet et hemmelig sted i rommet ditt, i hjemmet ditt eller et annet sted hvor du kan snakke med Gud gjennom bønn og meditasjon? Hvis du er hans og han er din, da er du  en velsignet person. Det er en forsmak på himmelen, og å ta riktige valg hver dag vil lede deg til evig lykke.

Kontakt oss

Bestill traktater