Den beste historien du kan kjenne til

En gang i tiden var det ingenting i denne verden.

Ingen fisker.

Ingen stjerner på himmelen.

Komplett tekst til: Den beste historien du kan kjenne til

Ingen hav eller vakre blomster.

Alt var tomt og mørkt.

Men Gud var der.

Gud hadde en fantastisk plan. Han så for seg en vakker verden, og samtidig med at han gjorde det skapte han den. Han skapte alt ut av ingenting. Når Gud skapte sa han ganske enkelt: “La det bli” og det ble!

Han skapte lys, elver og sjøer, den gresskledde jorda, dyrene, fuglene og trærne.

Helt til slutt skapte han mannen og så skapte han en kone til ham. De ble kalt Adam og Eva.

Gud elsket dem veldig høyt. Hver kveld besøkte han dem i den vakre hagen de bodde i.

De kunne spise og nyte av alle fruktene som vokste i denne hagen, bortsett fra på ett tre som Gud hadde forbudt dem å røre.

Adam og Eva var lykkelige der inntil Satan, Guds fiende, kom og fristet dem. De bestemte seg for å spise av frukten på det forbudte treet. De syndet og for første gang ble de fylt av skam og tristhet.

De kunne ikke lenger snakke med Gud og de ville oppleve smerte og problemer. Og de ville komme til å måtte dø. Som de angret!

Men Gud lovet å hjelpe dem og når tiden var inne ville han sende sin sønn Jesus til verden. Han skulle komme ned fra himmelen og gjøre det mulig å få tilgivelse for synd. Dette gjorde han ved å lide og dø for menneskene. Gjett om de ble glade for at Gud ville sende dem en frelser!

Adam og Eva fikk barn og barnebarn, og litt etter litt ble jorden fylt opp av mennesker.

Gud ville at alle skulle ha det bra og ga dem noen regler å leve etter:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke lage deg noe gudebilde.
  3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
  4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
  5. Du skal hedre din far og din mor.
  6. Du skal ikke slå i hjel.
  7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  8. Du skal ikke stjele.
  9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
  10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. (2. Mosebok 20,3-17)

Disse ble skrevet opp i bibelen så vi også kan lese dem. Hvis vi følger dem vil vi få det godt.

Satan vil ikke at vi skal følge dem. Noen ganger ber han oss om å stjele når ingen ser det. Men Gud vet det; han ser alt.

Noen ganger frister han oss til å lyve og får oss til å tro at ingen vil finne det ut. Men Gud vet det; han hører alt.

Når vi gjør sånne ting har vi det ikke godt inni oss. Gud elsker oss og ønsker å hjelpe oss til å leve rett. Derfor sendte han Jesus til oss. Han husket løftet sitt og etter mange år ble Jesus født som en baby.

Han vokste opp til en mann og gjorde mange vidunderlige ting. Han helbredet de syke, lot blinde få se, han velsignet barna og gjorde aldri noe galt. Han lærte menneskene om Gud og hvordan de skal adlyde ham.

Etter en stund ble Jesus korsfestet av sine fiender og døde.

Han led og døde for alle menneskers synder, selv de som korsfestet ham.

Jesus ble gravlagt, men så skjedde det noe fantastisk - han ble ikke i graven, men sto opp fra de døde!

Kort tid etterpå tok Gud ham tilbake til himmelen i en sky. Mens vennene hans så på, kom en engel og sa til dem at Jesus skulle komme tilbake igjen.

Jesus døde for våre synder også. Han vil at vi skal angre og bekjenne våre synder, og han er klar til å tilgi oss. Vi kan be til Gud når som helst, han hører hvert ord og kjenner hver tanke. Han får oss til å føle en indre glede når syndene våre er tilgitt, og da vil vi ønske å gjøre det som er riktig. Da vil vi ønske å være gode.

Vi kan velge å være ulydige mot Gud og heller følge Satan. Men Guds ord sier at hvis vi avviser ham i dette livet, vil han kaste oss ned i helvete. Helvetet er et sted med en ild som brenner evig.

Men hvis vi heller elsker og adlyder Jesus, så vil han ta oss med opp til himmelen når han kommer tilbake. Himmelen er Guds og hans sønn Jesus sitt vakre hjem, det er et hjem fylt av kjærlighet og lys. Der vil vi alltid være glade.

Kontakt oss

Bestill traktater

Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Kjærlighet...et vakkert ord på alle språk. Hva får det oss til å tenke på: ømhet, omsorg, varme, godhet, forståelse, sikkerhet og - mamma? Men hva betyr egentlig dette ordet? Vil du bli elsket? Elsker du?

Gud er kjærlighet, og hvis du har hans kjærlighet i ditt hjerte kan det hjelpe deg å elske og å bli elsket. Kilden til all kjærlighet er Gud. I 1. Johannes 4,16 står det: “Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.” Ingen kan helt klare å finne eller oppleve kjærlighet hvis de ikke søker den i og gjennom Gud.

Noen motsetninger til kjærlighet er: hat, mistro, egoisme og krig. Vi trenger bare å se på mange av forholdene som råder i verden og i mange familier i dag for å forstå at det er et desperat behov for kjærlighet.

Hva med deg? Føler du deg elsket? Har du en lengsel i hjertet ditt, en ensomhet som ikke forsvinner fordi du ikke føler at noen virkelig bryr seg, ingen varme? Har du vokst opp med foreldre som ikke egentlig elsket hverandre eller barna sine? Disse følelsene er vanlige i dagens verden hvor den dominerende holdningen er “meg først”. Et verkende hjerte er resultatet av et menneskes opptatthet av sine egne, egoistiske interesser.

Kjærlighet er ikke en følelsesmessig tiltrekning som søker å tilfredsstille egne behov, ofte på bekostning av den andre personen. Denne tiltrekningen som mange kaller kjærlighet er egoistisk fordi den søker egne fornøyelser. Ekte kjærlighet tenker ikke på egen ære eller nytelse.

Komplett tekst til: Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Vanskeligheter som livet gir oss er ikke et tegn på at Gud ikke elsker oss. Gud lar oss noen ganger oppleve vanskeligheter til vårt eget beste. Foreldre som virkelig er glad i barnet sitt gir ikke alltid etter for dets ønsker, men må noen ganger nekte det til barnets beste.

Kjærlighet er selvoppofrelse. Ekte kjærlighet vil andres beste, den er varm, medfølende, vennlig. Hvis vi virkelig er glad i noen så ønsker vi alltid det beste for våre nærmeste. En kjærlig ektemann og far vil vise godhet overfor sin kone og barn. Han vil gladelig ofre og gi av seg selv for å skape en atmosfære av kjærlighet og trivsel. En kone og mor som virkelig elsker vil respektere sin mann og lære sine barn å elske og respektere sine foreldre og hverandre. Hun vil ha glede av å skape et trygt og rolig hjem for alle i familien.

Jesus viste oss hva ekte kjærlighet er ved sin ufortjente død på korset.

Hvis du har et behov for kjærlighet - hvis du kjenner en tomhet i ditt hjerte - så er det mulig å finne ekte kjærlighet. Den kan du finne ved å gi deg selv over til Gud. Han elsker deg med en grenseløs øm og omsorgsfull medfølelse. Han bryr seg om deg og vil ta del i og hjelpe deg med alle livets problemer. Hvis du føler deg alene og tror at ingen virkelig bryr seg kan du likevel være sikker på at Han som ga sin sønn for deg kjenner all din sorg og smerte. I dine mest ensomme stunder og på dine mørkeste dager vil Han være der og gi deg trøst, styrke og rettledning hvis du vender deg til ham.

Hvis du lurer på hvordan du kan få kontakt med Gud så er det bare å dele alt du har på hjertet med ham, så vil han høre deg. Hvis du føler at du ikke kan stole på noen, selv ikke Gud, så fortell det også til ham. Og så kan du be ham om å vise deg veien videre.

Hvis du føler at du er en synder uten håp om noen gang å finne tilgivelse og kjærlighet, så kom til Gud av hele ditt hjerte, angre og vend deg fra dine synder. Han blir din kjærlige far hvis du kommer til ham av hele ditt hjerte og er villig til å høre på ham i alt han ber deg om.

Når Gud tilgir og aksepterer deg vil du føle hans kjærlighet og få et forhold til ham som ingenting kan ta fra deg. Dette forholdet tar bare slutt hvis du vender deg bort fra han.

Etterhvert som du blir kjent med Guds kjærlighet og legger av deg den selviske kjærligheten vil du finne trygghet. Vissheten om at du er elsket åpner ditt eget hjerte til å virkelig bry deg om andre og du vil ikke lenger være så bekymret over hvordan andre mennesker behandler deg. Du vil merke at du tenker på dine medmenneskers behov og får et inderlig ønske om å tjene den Gud som elsker deg. Når dine egne ønsker blir satt til side til fordel for andres vil Gud velsigne deg og vise deg mange sannheter. Hvis du leser i 1. Korinterbrev 13 får du hjelp til å forstå dette bedre.

Gud har også en familie på jorda som han kan lede deg til. Der finner du de som tjener ham og gjør hans vilje - dette er hans kirke. Jesus sa: “Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.” (Johannes 13,35). Dette er ekte kjærlighet som bryr seg om, deler og retter på.

Vil du vite mer om kjærlighet, så les Johannes Evangeliet. Les kapittel 53 i Jesaja, der profeten forteller om det offer som Jesus skulle gjøre for oss. Les løftene i Salme 91, les Salme 23 og 1. Korinterbrev 13. La Gud lede deg mens du fortsetter å lese.

Ensomheten og gledesløsheten din kan få en slutt ved at du lar Gud få kontroll over livet ditt. Kjenn Guds kjærlighet, en av de største velsignelser til menneskene. Må Gud velsigne deg.

Trenger du mer hjelp i din søken, så skriv til adressen du finner på baksiden av denne traktaten.

1 Korinterbrev 13,1-8 og 13

“Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.”

“Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

 

Kontakt oss

Bestill traktater

Hør! Hvem er det som roper på deg?

The listening lamb

Johannes evangelium 10,1-18

Har du noen gang hørt noen rope navnet ditt, men du visste ikke hvor stemmen kom fra? Eller kanskje du så vidt kunne høre stemmen fordi det var så mye støy overalt.

Hør! En stemme roper på deg. Deg!

Komplett tekst til: Hør! Hvem er det som roper på deg?

Hvem er du? Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du? Hvor skal du?

Du vet navnet på landsbyen du kommer fra. Kanskje har du aldri vært andre steder, men du vet at landsbyen din er en del av et stort land og at alle land er en del av en stor verden.

Bibelen

Verden ble skapt av Gud for nesten 6000 år siden. Gud har en bok, kalt Bibelen, som forteller hvordan han skapte verden og den første mannen og kvinnen. Han skapte dem i sitt eget bilde.

Helt siden den gang har barn blitt født og mennesker har dødd. Tusener på tusener har blitt født og har dødd.

Du ble født til dine foreldre, men det er egentlig Gud som skapte deg siden han har skapt alle ting. Har du noen gang tenkt over hvor fantastisk Gud har skapt alt og hvordan han skapte deg?

Foreldrene dine ga deg et navn og Gud vet hva du heter. Han kjenner alle navn uansett hvilke språk de er på. Han vet alt.

Fordi Gud skapte oss vet han alt om oss, og han elsker oss fordi vi tilhører ham. Han er vår himmelske Far og han bryr seg enda mer om oss enn våre egne foreldre gjør.

Gud

Gud har alltid vært og han lever til evig tid. Så når han ga livsånde til oss gjorde det at vi også lever evig. Nei, ikke kroppene våre, for de dør, men sjelen i oss lever evig.

 Kjenner du Gud? Du lurer kanskje på hvem Gud er? Og hvor han er?

Vil du vite det? Ja, det vil du. Dypt inni deg ønsker du å vite det.

Du har aldri sett Gud, har du vel? Nei, men det betyr ikke at han ikke finnes.

Det er bare én Gud. Det er ikke plass til noen annen, for han som virkelig, virkelig er Gud fyller himmelen og jorden. Han er overalt på samme tid.

Guds bolig er i himmelen, det vakre stedet der oppe, men han bor også i hjertene til dem som adlyder hans stemme.

Hvordan lærer jeg å kjenne Gud? Er det noe du har lurt på? Gud har en fantastisk plan for å vise oss hvordan.

Gud sendte sin eneste sønn, Jesus, ned fra himmelen for å vise menneskene hvem han er og hvordan han er. Gud og Jesus er en.

Ved et mirakel ble Guds sønn født som en baby og vokste opp til å bli en mann. Og så, i tre år, fortalte Jesus menneskene om Guds, sin fars, kjærlighet. Han fortalte dem også at Gud er hellig og ikke tåler synd.

Senere ga Gud oss en mulighet til å bli frelst fra våre synder. Han lot sin sønn Jesus bli korsfestet av onde menn. Han ga sitt liv for oss - så stor var hans kjærlighet!

Han var offeret som kan betale for hele verdens synder - hver eneste synd du noen gang har begått, og hver synd begått av hver gutt eller jente, mann eller kvinne.

Ble Jesus værende på korset? Ble han værende i graven? Nei, etter tre dager sto han seirende opp. Etter en stund dro han tilbake til himmelen og venter der til Gud sier at verden skal ende. Da blir han den rettferdige dommeren over alle mennesker.

Har du tilgang til Johannes evangelium, som står i det nye testamente i Bibelen? Da kan du lese kapittel 10. Johannes har skrevet hva Jesus fortalte menneskene. Og det han fortalte gjelder også for oss i dag. Jesus sa at han var den gode hyrden og at han ga sitt liv for sauene. Vi er sauene og de som er hans sauer kjenner hans stemme. Han kaller dem ved navn og de vil ikke følge en fremmed.

Den fremmede - den andre stemmen

Hvem er denne fremmede, den som vi skal flykte fra? Jo, han er en tyv og han bryr seg ikke noe om sauene. Han er en løgner og det finnes ikke noe sannhet i ham. Han er djevelen, vår fiende Satan.

Men først og fremst er han Guds fiende. En gang var han en av Guds gode engler i himmelen. Han ble stolt og gjorde opprør mot Gud. Han kjempet mot Gud og mange engler fulgte ham. Gud vant, for han er allmektig, så han kastet Satan og alle hans etterfølgere ut av himmelen. Satan hater Gud for dette.

Fordi han ikke kan komme nær til Gud igjen øser han sitt sinne ut over Guds skapninger, menneskene i verden. Fordi han syndet prøver han å lure andre til å gjøre det samme. Men synd vil aldri mer komme inn i himmelen.

Det finnes et annet sted, det stedet Gud skapte til Satan og hans engler, og det kalles helvete. Helvete er et sted med pinsler og plage, et sted med en ild som aldri slukner. Det er stedet hvor djevelen og hans etterfølgere vil bli straffet til evig tid. Det er et fryktelig sted som Gud vil måtte sende oss hvis vi velger å høre på Satans stemme.

Satan vil ikke at vi skal tenke på helvete. Han vil heller ikke at vi skal tenke på Gud. Derfor prøver han å få oppmerksomheten vår bort fra Gud, og til å høre på hans stemme i stedet.

Har du noen gang hørt denne andre stemmen, stemmen til den fremmede, inni deg?

Noen ganger får han oss til å tro at han har noe godt å tilby og får oss til å tenke: “Jeg er bedre enn andre. Jeg er viktig. Meg først. Jeg skal ta igjen. Jeg må kjempe for mine rettigheter. Det er helt i orden å stjele så lenge jeg ikke blir tatt. Alle lyver, så da kan jeg det óg. Skitne tanker er ikke så ille - ingen vet hva jeg tenker. Frekke ord - det får fram en god latter.”

Og andre ganger har du vært så nedtrykt at du har vært fristet til å tenke: “Jeg er ikke verdt noe, hvorfor skal jeg fortsette å leve?”

Alt dette er djevelens stemme. Han er en løgner og det er derfor han prøver å få oss til å bli løgnere også. Han er en tyv, derfor vil han også få oss til å stjele. Han er en morder, derfor prøver han å få oss til å hate andre.

Hvordan føler du deg når du hører på denne stemmen? Gjør det godt inni deg? Å nei, det gjør deg ulykkelig og gir deg lyst til å gjemme deg. Det er akkurat slik Satan er, han liker å gjøre ting i det skjulte. 

Jesus, hyrdens stemme

Kjenner du Jesus, den gode hyrden? Ønsker du å være en av hans sauer? Vil du kjenne hans stemme?

Du kan det, men først må du slutte å høre på den andre stemmen.

Når du nå er stille vil du høre den milde stemmen til Jesus, som spør om du ikke vil overgi hele ditt liv til Ham. Du hører ham si at du må angre alle dine synder og bekjenne dem.

Kanskje du, noen ganger når du var stille, tenkte:”Hva skal jeg gjøre med alle mine problemer og byrder? Jeg skulle ønske jeg kunne være god, jeg skulle ønske jeg var på et sted der jeg aldri mer vil være sulten eller syk. Hva skjer med meg når jeg dør?”

Og kanskje du har hatt mange flere tanker. Det er stemmen til Jesus som kaller på deg.

Føler du deg noen ganger trist uten at du skjønner hvorfor? Eller kan du føle deg ensom selvom du ikke er alene? Det kan være fordi du lengter etter Gud, han som skapte deg og elsker deg. Han er hyrden som kaller på sine bortkomne sauer. Han roper og roper, og søker og søker etter deg!

Når du hører hyrdens stemme, så svar ham. Fortell ham at du angrer dine synder. Fortell ham akkurat hvordan du har det og be ham om å frelse deg. Det er å be.

Har du noen gang bedt til himmelens Gud? Gjør det nå. Han hører og forstår deg. Han vil gi deg den freden du lengter etter.

Ville du ikke likt å være sauen hans og kjenne hans stemme? Han vil være din venn og vil ta bort din byrde av synd. Du vil føle en glede inni deg og bli kjærlig og snill som han. Han vil hjelpe deg å overkomme din frykt.

Selvom andre mobber deg fordi du er en kristen, vet du at Jesus vil være med deg. Og selvom den fremmede skulle friste deg igjen, så må du stole på at Jesus hjelper deg å stå imot.

Når du er trygg i hyrdens kjærlige armer, så vet du at han til slutt vil ta deg med til sitt fantastiske, lykkelige hjem hos Gud slik at du kan være sammen med ham for alltid.

Kontakt oss

Bestill traktater