Utfordringen til å velge riktig

Livet fører oss ofte til øyeblikk hvor vi må ta valg, vi må jo faktisk ta mange valg hver eneste dag. Noen valg tar vi uten å tenkte større over det. Andre ganger må vi bruke mer tid på å tenke igjennom valgene. Valg vi mener er viktige tenker vi nøyere igjennom. Spørsmålet blir da, hva mener du er viktig?

Da Gud skapte menneskene ga han dem det privilegiet å ha fri vilje. Vi kan likevel ikke slippe unna ansvaret eller resultatet av våre valg, for mange av dem vil ha evige konsekvenser.

La oss se litt på valgene noen av Bibelens personer tok. Noen var bra, mens andre ikke var fullt så gode. Moses, Guds mann, valgte “heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse” (Hebreerne 11,25). Han så fram mot belønningen som kommer etter dette livet. Å velge å være sammen med kristne er et veldig klokt valg.

Før syndefloden så “Gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha” (1. Mosebok 6,2). De tok kjødelige valg som førte til ødeleggelse for dem selv.

Komplett tekst til: Utfordringen til å velge riktig

“Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten...og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma” (1. Mosebok 13,11-12). Området der var veldig fruktbart og han ble velsignet materielt, men mistet alt når Sodoma ble ødelagt.

Da Josef var en ung man valgte han å være moralsk ren og ærlig, og han ble belønnet med de høyeste æresbetegnelser i det Egyptiske kongerike (1. Mosebok 41,41).

Josva, en Guds tjener, utfordret Israels barn, “Så velg i dag hvem dere vil tjene” (Josva 24,15). Han sa: “Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.”

Folket svarte: “Også vi vil tjene Herren.” Så lenge de fryktet Herren og tjente ham trofast, gikk det dem godt.

På profeten Elias tid hadde menneskene glemt alle de mektige tingene som Herren hadde gjort for dem og mange begynte å tilbe avguder (Baal), noe som ikke behaget Gud. I denne kritiske tiden brukte han Elia på en oppsiktsvekkende måte til å vise sin ubegrensede makt. På Karmel-fjellet kalte Elia ned ild fra himmelen som fortærte det offeret han hadde tilberedt, og beviste på den måten at Gud er den sanne Gud. Han sa til folket: “Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Baal Gud, så hold dere til ham!” Da folket så ilden “kastet de seg til jorden og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!” (1. Kongebok 18)

Daniel, en ung jødisk fange i landet Babylonia, bestemte seg for å ikke gjøre seg uren ved å spise av kongens mat og heller ikke drikke vinen hans (Daniel 1,8). Derfor fikk han og hans tre venner, som hadde bestemt seg for det samme, velvilje hos Gud og kongen. Hadde det ikke vært for at de tok dette valget, så ville ikke eksemplene om Daniel i løvehulen og om de tre mennene i den glødende ovnen vært skrevet ned i bibelen.

Jesus ga oss en lignelse om en far som hadde to sønner. En av dem valgte å ta ut forskudd på arven sin og reise til et fremmed land (ut i synd). Det var ikke et godt valg. Etter at han hadde brukt opp hele arven innså han hvilken stor feil han hadde gjort. Han bestemte seg for i ydmykhet å dra hjem igjen. For en velsignet gjenforening det må ha vært (Lukas 15,11-32)! 

Jesus, vår Herre, ble tatt til fange og ført fram for Pilatus. Jødene ropte: “Gir du denne mannen fri, er du ikke keiserens venn.” Pilatus tenkte over situasjonen som lå foran ham. Han vurderte keiseren (verden) og herlighetenes Herre som sto foran ham, og tok et valg. Han utleverte Jesus til dem for at han skulle korsfestes (Johannes 19).

Å velge verden og dens mange nytelser vil ende i ødeleggelse (2. Peter 3,10-11).

Å velge veien sammen med Guds barn i stedet for verdens vil være et godt og klokt valg. Å ha Jesus med seg i livet vil gi oss en klok rådgiver som vil lede oss i alle livets beslutninger.

Kjære venn som leser dette, har du bestemt deg for å følge Jesus? Er han kjærere for deg og nærmere deg enn noen annen i denne verden? Har du akseptert hans veier som dine veier, overgitt livet ditt til ham og bekjent og gått bort fra alle dine synder? Er hans ord kjært for deg, bedre enn noen annen bok? Har du funnet et hemmelig sted i rommet ditt, i hjemmet ditt eller et annet sted hvor du kan snakke med Gud gjennom bønn og meditasjon? Hvis du er hans og han er din, da er du  en velsignet person. Det er en forsmak på himmelen, og å ta riktige valg hver dag vil lede deg til evig lykke.

Kontakt oss

Bestill traktater

En frelser for deg

The prodigal son asking his father for his inheritance

Er du en glad person? Frykt og skyldfølelse kan frata deg din glede. Du tenker kanskje “Hvordan kan jeg bli glad?”

Jeg har gode nyheter til deg! Det er en som kan hjelpe deg. Han kan tilgi deg dine synder og gi deg varig glede. Hans navn er Jesus. La meg fortelle deg om Ham.

Hans Far, Gud, er den som har skapt verden. Han skapte alt i verden. Han skapte deg og meg.

Gud elsker oss. Han elsker alle i verden. Gud elsker oss så mye at Han sendte Jesus, Hans eneste sønn, til denne verden. Da Jesus var på denne jorda, helbredet Han syke og trøstet de triste. Han åpnet blinde øyne og lærte menneskene mange ting.

Komplett tekst til: En frelser for deg

Jesus ville at vi skulle forstå hvor stor kjærlighet Hans Far har for deg og meg. Han fortalte denne historien som forklarer denne kjærligheten. Du kan lese den i Bibelen i Lukas evangelium kapittel 15, vers 11-24.

En mann hadde to sønner. Han trodde alt var i orden, men en dag gjorde en av sønnene opprør og kom til ham og sa: “Jeg liker meg ikke her, jeg vil gå min egen vei og jeg drar. Gi meg min del av arven.” Faren ble meget trist men ga ham pengene og lot ham dra. Han lurte på om han noensinne ville se sønnen igjen.

Sønnen dro langt avsted og moret seg med pengene og vennene sine. Han sløste bort pengene sine ved å leve egoistisk og syntes han hadde det fint helt til det plutselig var slutt på pengene og vennene hans forlot ham. Han var helt alene og i nød. Hva skulle han gjøre nå?

Han gikk til en bonde og bonden satte ham til å mate grisene. Han fikk ikke nok å spise og var så sulten at han kunne ha spist grisenes mat. Han begynte å tenke på alt det gale han hadde gjort og hvor dårlig han hadde behandlet faren. Han ble mer og mer miserabel.

The prodigal son feeding the pigs

En dag husket han hvor kjærlig hans far hadde vært og hvor godt han hadde tatt vare på ham da han bodde hjemme. Selv tjenerne hans hadde nok å spise.

Han tenkte “Kan jeg dra hjem igjen etter alt jeg har gjort mot min far? Er han fortsatt glad i meg? Jeg er ikke verdig å være hans sønn. Jeg er villig til å være en tjener om han bare vil ta meg tilbake.”

Han reiste seg straks og begynte å gå mot farens hus. Han ville se om faren ville tilgi ham.

Faren hadde lengtet etter sønnen helt siden han dro sin vei.Han lurte ofte på om han ville komme tilbake. Så en dag så han noen komme langt borte Kunne det være sønnen? Da han så at det var det løp han mot ham med åpne armer.

“Far, sa sønnen, jeg har syndet mot deg og er ikke verdig å være din sønn”.

Men faren sa:”Finn fram finklærne til ham og lag i stand et festmåltid. Min sønn var tapt, men nå er han funnet igjen.”

The father welcoming the prodigal son home

Vi er alle som denne sønnen; vi har vandret bort fra Gud, vår Far. Vi har sløst bort muligheter og mange gode ting Han har gitt oss. Vi har levd egoistisk og gjort opprør mot Ham. I dag inviterer vår himmelske Far oss til å komme til Jesus, han venter på oss med åpne armer.

Jesus viste oss sin kjærlighet ved å gi sitt liv som et offer for våre og hele verdens synder. Han led og ble avvist da han lot onde menn spikre Ham til et kors. Ved Guds kraft stod Han opp fra de døde og lever evig.

Kom til Jesus og be Ham tilgi deg dine synder. Han vil tilgi og rense deg for all synd ved sitt blod som ble utgytt for deg, når Han ser at du angrer på alt det gale du har gjort. Det blir en herlig opplevelse! Du blir et nytt menneske og livet får ny mening. Jesus vil bytte ut din skyldfølelse og frykt med glede og tilfredshet. Han vil være din Frelser.

Kontakt oss

Bestill traktater

Et lykkelig hjem

Hjem kjære hjem

Bibelen gir oss malen til et hjem som er vakkert av utseende, står på et solid fundament og har en hyggelig atmosfære. Hjemme kan være et sted med harmoni og tilfredshet, eller det kan være et sted med stridigheter og krangel. Er hjemmet ditt lykkelig, sterkt og i stand til å motstå livets stormer?

Hjemmet er en viktig del av livet vårt. Det er et gudegitt sted for vår åndelige utvikling, mentale helse og fysiske velvære. Guds plan har alltid vært at medlemmene i et hjem skal være til gjensidig glede for hverandre og at familier skal leve i harmoni.

Hvorfor noen hjem er ulykkelige

Hvorfor er det da så mange ulykkelige hjem? Hvorfor blir de ødelagt av splid, separasjon og skilsmisse? Det er fordi Guds design ikke har blitt fulgt. I Bibelen finner vi det vi trenger for å bygge et lykkelig hjem. Hjem som bygger på hans ord er steder med kjærlighet, tillit, felles interesser og hvor man uselvisk tjener hverandre. Slike hjem bringer glede inn i våre liv og bevarer fellesskap og nasjoner. Følger du Guds, byggmesterens, plan? “Hvis Herren ikke bygger huset arbeider bygningsmennene forgjeves” (Salme 127,1).

Grunnmuren for våre fremtidige hjem blir lagt fra barndommen. Et liv som er rent framfor Gud er en viktig ingrediens i våre forberedelser til ekteskap. Førekteskapelig synd undergraver moralsk stabilitet og setter det fremtidige hjemmet i fare. Egoisme og selvtilfredsstillelse i ungdommen legger grunnlaget for et liv som vil være ødeleggende i et ekteskap. De høye skilsmissetallene beviser dette. Slike synder må man virkelig angre og forandre på før man kan få et nytt liv i Kristus. Fortiden kan glemmes og Gud kan komme med sin velsignelse.

Et hjem begynner når en mann og en kvinne blir forenet gjennom ekteskap. Bibelen sier at vi bare skal gifte oss med troende (1. Korinter 7,39). Dette betyr at både mannen og kvinnen har gitt sine liv til Herren. Gud må ha førsteplass. Hvis mannen, kvinnen, eller begge er egoistiske, hvor er da grunnlaget for felles tilfredshet?

Å gifte seg i Herren

Komplett tekst til: Et lykkelig hjem

Å gifte seg “i Herren” betyr ikke bare at mannen og kvinnen er kristne, men også at Herren vil føre dem sammen. Lidenskap, fysisk tiltrekning og forelskelse er en dårlig start for et ekteskap. Når disse egenskapene er grunnlaget for vår tiltrekning til hverandre kan det føre til frustrasjoner og konflikter etter at ekteskap er inngått. Når vi stoler på at Herren vil lede oss i vårt valg, så vil han i sin guddommelige visdom vite hvem som vil være den medhjelperen vi trenger, ikke bare for i dag men for resten av livet. Herren kan velge noen med forskjellig smak og temperament som vil komplimentere oss som et par, og det vil resultere i et bedre balansert forhold. “Og de to skal være ett” (Markus 10,8).

Ekteskapet er ment til å vare livet ut, ikke bare være en juridisk kontrakt. Jesus ga oss denne tydelige kommandoen: “Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille” (Matteus 19,6).

En gudegitt ordning

Et hjem er et lite samfunn i seg selv, og som i alle sosiale sammensetninger må man ha delegerte områder med ansvar. Gud har gitt oss retningslinjer for denne ordningen i Bibelen.  Det er et rammeverk for en autoritetsordning som, hvis man følger den, vil gi orden og glede i hjemmet.  Det største ansvaret ligger på ektemannen, så kona og deretter barna -  i den rekkefølgen. (Les også 1. Korinter 11,3 og Efeserne 5,22-24). Når Gud setter og godkjenner et prinsipp blir det helliggjort. Bryter man denne ordenen så fører det med seg mye sorg. På den annen side velsigner han de som følger denne ordenen med gudfryktighet, glede og nåde.

Ved å inngå et ekteskap begynner mannen og kvinnen et samliv der begge har et ansvar og en forpliktelse. Begge er nødvendige med sine forskjellige funksjoner og naturlige evner for å gjøre hjemmet komplett. Noen må ta ledelsen og Gud ga denne oppgaven til mannen. “For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme” (Efeserne 5,23). En slik kjærlighet er omsluttet av en selvoppofrende ånd. Det er en omsorgsfull kjærlighet som gjør at mannen behandler sin kone “som sitt eget legeme” (Efeserne 5,28). En kjærlig ektemann vil ikke se på sin kone som mindreverdig, men vil betro seg til henne og søke hennes råd, og på den måten gjøre henne til en fullverdig samarbeidspartner gjennom sin kjærlighet til henne.

“Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn” (1. Peter 3,1). Når kona følger mannens lederskap i hjemmet, og han i lydighet følger Kristus, vil dette hjemmet være et sted med fred og tilfredshet. Efeserne 5,33 sier: “og hun skal ha respekt for sin mann”. Opprør mot denne ordningen har bragt mye sorg inn i dagens hjem, og det bringer ikke bare konflikt inn i familielivet men også en åndelig konflikt i hjertet til kona.

Barnas plass

Vi liker å tenke på barn som rene og uskyldige. Men alle er født med en syndig natur. Ettersom barnet vokser vil dets selviske natur komme mer og mer fram. Hvis ikke foreldrene rettleder barnet bort fra disse tilbøyelighetene, vil det bringe mye sorg både til barnet selv og andre.

Et barn skal adlyde sine foreldre. “Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett” (Efeserne 6,1). Et perfekt eksempel på slik lydighet finner vi i Jesu liv da han var barn. “Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem” (Lukas 2,51). Når prinsippet for underkastelse blir praktisert og er rutinen i hjemmet, vil både foreldre og barn være gladere og hjemmet blir hyggeligere.

Når Guds forordninger blir fulgt vil foreldrene leve for barna sine, barna for sine foreldre og alle vil leve for Gud. Slike hjem vil være en velsignelse for våre samfunn og gi kvalitet til våre nasjoner.

Mange unge driver med narkotika, følger moter og er opptatt av underholdningsverdenen. De er fanget i et raskt samfunn som har gått bort fra gamle verdier og moral, som på et tidspunkt ga oss integritet og stabilitet i samfunnet. Er mangelen på trygge og glade hjem en underliggende årsak til at våre ungdommer er rastløse og misfornøyde? Hva kan du gjøre med det? Har du noen gang tenkt at hvordan atmosfæren i hjemmet ditt er, avhenger av deg og ditt hjertes lojalitet til Gud?

Kristus, fundamentet

Hvis vi ønsker å bygge et sterkt og lykkelig hjem, må Jesus Kristus være fundamentet. Regn og storm kan slå mot det, men med Kristus vil det bli stående (Matteus 7,24-27). Han vil gi oss retningslinjer, styrke og mot som vil gjøre våre hjem framgangsrike og lykkelige i denne grusomme, ubarmhjertige verden. Jesus elsket hjemmet og står klar til å flytte inn i våre hjem. Han sier: “Se, jeg står for døren og banker” (Johannes Åpenbaring 3,20). Først banker han på døren til hjertene våre og deretter på døren til våre hjem. Vil vi la ham komme inn?

Et lykkelig hjem starter i våre hjerter. Vi kan ikke ha fullkommen fred i våre hjem hvis vi ikke har fred i våre hjerter. Daglig personlig seier over irritasjoner og frustrasjoner gjennom dagen kan bli vår når vi setter vår lit til Gud. “Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg” (Jesaja 26,3).

En gudfryktig familie vil be sammen for sine egne hjerter, for hjemmet sitt og for samfunnets behov. Bønn binder en familie sammen. Dette sitatet er veldig sant: “En familie som ber sammen, holder sammen.”

Tro på og aksepter Guds plan for livet og hjemmet ditt. Åpne hjertedøren din til Kristus. “I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter” (Hebreerne 3,7-8). Herren venter på å velsigne ditt hjerte og ditt hjem. Gi ham hele ditt hjerte og forbli trofast mot ham. En dag vil han åpne døren til sitt himmelske hjem for deg, og glede og fullkommen fred vil være din for alltid.

Kontakt oss

Bestill traktater