Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Kjærlighet...et vakkert ord på alle språk. Hva får det oss til å tenke på: ømhet, omsorg, varme, godhet, forståelse, sikkerhet og - mamma? Men hva betyr egentlig dette ordet? Vil du bli elsket? Elsker du?

Gud er kjærlighet, og hvis du har hans kjærlighet i ditt hjerte kan det hjelpe deg å elske og å bli elsket. Kilden til all kjærlighet er Gud. I 1. Johannes 4,16 står det: “Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.” Ingen kan helt klare å finne eller oppleve kjærlighet hvis de ikke søker den i og gjennom Gud.

Noen motsetninger til kjærlighet er: hat, mistro, egoisme og krig. Vi trenger bare å se på mange av forholdene som råder i verden og i mange familier i dag for å forstå at det er et desperat behov for kjærlighet.

Hva med deg? Føler du deg elsket? Har du en lengsel i hjertet ditt, en ensomhet som ikke forsvinner fordi du ikke føler at noen virkelig bryr seg, ingen varme? Har du vokst opp med foreldre som ikke egentlig elsket hverandre eller barna sine? Disse følelsene er vanlige i dagens verden hvor den dominerende holdningen er “meg først”. Et verkende hjerte er resultatet av et menneskes opptatthet av sine egne, egoistiske interesser.

Kjærlighet er ikke en følelsesmessig tiltrekning som søker å tilfredsstille egne behov, ofte på bekostning av den andre personen. Denne tiltrekningen som mange kaller kjærlighet er egoistisk fordi den søker egne fornøyelser. Ekte kjærlighet tenker ikke på egen ære eller nytelse.

Komplett tekst til: Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Vanskeligheter som livet gir oss er ikke et tegn på at Gud ikke elsker oss. Gud lar oss noen ganger oppleve vanskeligheter til vårt eget beste. Foreldre som virkelig er glad i barnet sitt gir ikke alltid etter for dets ønsker, men må noen ganger nekte det til barnets beste.

Kjærlighet er selvoppofrelse. Ekte kjærlighet vil andres beste, den er varm, medfølende, vennlig. Hvis vi virkelig er glad i noen så ønsker vi alltid det beste for våre nærmeste. En kjærlig ektemann og far vil vise godhet overfor sin kone og barn. Han vil gladelig ofre og gi av seg selv for å skape en atmosfære av kjærlighet og trivsel. En kone og mor som virkelig elsker vil respektere sin mann og lære sine barn å elske og respektere sine foreldre og hverandre. Hun vil ha glede av å skape et trygt og rolig hjem for alle i familien.

Jesus viste oss hva ekte kjærlighet er ved sin ufortjente død på korset.

Hvis du har et behov for kjærlighet - hvis du kjenner en tomhet i ditt hjerte - så er det mulig å finne ekte kjærlighet. Den kan du finne ved å gi deg selv over til Gud. Han elsker deg med en grenseløs øm og omsorgsfull medfølelse. Han bryr seg om deg og vil ta del i og hjelpe deg med alle livets problemer. Hvis du føler deg alene og tror at ingen virkelig bryr seg kan du likevel være sikker på at Han som ga sin sønn for deg kjenner all din sorg og smerte. I dine mest ensomme stunder og på dine mørkeste dager vil Han være der og gi deg trøst, styrke og rettledning hvis du vender deg til ham.

Hvis du lurer på hvordan du kan få kontakt med Gud så er det bare å dele alt du har på hjertet med ham, så vil han høre deg. Hvis du føler at du ikke kan stole på noen, selv ikke Gud, så fortell det også til ham. Og så kan du be ham om å vise deg veien videre.

Hvis du føler at du er en synder uten håp om noen gang å finne tilgivelse og kjærlighet, så kom til Gud av hele ditt hjerte, angre og vend deg fra dine synder. Han blir din kjærlige far hvis du kommer til ham av hele ditt hjerte og er villig til å høre på ham i alt han ber deg om.

Når Gud tilgir og aksepterer deg vil du føle hans kjærlighet og få et forhold til ham som ingenting kan ta fra deg. Dette forholdet tar bare slutt hvis du vender deg bort fra han.

Etterhvert som du blir kjent med Guds kjærlighet og legger av deg den selviske kjærligheten vil du finne trygghet. Vissheten om at du er elsket åpner ditt eget hjerte til å virkelig bry deg om andre og du vil ikke lenger være så bekymret over hvordan andre mennesker behandler deg. Du vil merke at du tenker på dine medmenneskers behov og får et inderlig ønske om å tjene den Gud som elsker deg. Når dine egne ønsker blir satt til side til fordel for andres vil Gud velsigne deg og vise deg mange sannheter. Hvis du leser i 1. Korinterbrev 13 får du hjelp til å forstå dette bedre.

Gud har også en familie på jorda som han kan lede deg til. Der finner du de som tjener ham og gjør hans vilje - dette er hans kirke. Jesus sa: “Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.” (Johannes 13,35). Dette er ekte kjærlighet som bryr seg om, deler og retter på.

Vil du vite mer om kjærlighet, så les Johannes Evangeliet. Les kapittel 53 i Jesaja, der profeten forteller om det offer som Jesus skulle gjøre for oss. Les løftene i Salme 91, les Salme 23 og 1. Korinterbrev 13. La Gud lede deg mens du fortsetter å lese.

Ensomheten og gledesløsheten din kan få en slutt ved at du lar Gud få kontroll over livet ditt. Kjenn Guds kjærlighet, en av de største velsignelser til menneskene. Må Gud velsigne deg.

Trenger du mer hjelp i din søken, så skriv til adressen du finner på baksiden av denne traktaten.

1 Korinterbrev 13,1-8 og 13

“Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.”

“Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

 

Kontakt oss

Bestill traktater

Guds gave: Juleevangeliet

Jesus in a manger

Før tidenes begynnelse var Gud, Hans sønn Jesus og Den Hellige Ånd. De skapte verden og alt som er i den. I sin kjærlighet skapte Gud menneskene i sitt bilde og plasserte dem i en vakker hage. Menneskene var ulydige mot Guds befalinger. Denne ulydigheten var synd og skilte menneskene  fra Gud. Han sa til dem at de måtte ofre lytesløse unge dyr for syndene sine. Disse ofrene betalte ikke for syndene deres, men pekte bare mot det ultimate offer Gud ville stille til rådighet. En dag ville Gud sende sin sønn Jesus til jorden for å bli dette ultimate offeret for alle menneskers synder. 

Maria og engelen

The angel speaks to Mary

Fire tusen år senere, i byen Nasaret,  bodde det en ung dame som het Maria. Hun var forlovet med Josef. En dag kom en engel til Maria og sa at hun skulle få en spesiell baby som hun skulle kalle Jesus. Denne babyen ville ikke ha en jordisk far, men ville være Guds sønn.

Jesu fødsel

Komplett tekst til: Guds gave: Juleevangeliet

The star shining over Bethlehem

Etter engelens besøk dro Josef og Maria på en lang reise til Betlehem for å betale skatt. Da de ankom Betlehem var byen full av mennesker. De overnattet i en stall fordi det ikke var plass i herberget. Der ble Jesus født. Maria svøpte Jesusbarnet og la Ham i en krybbe.

Hyrdene

Angels bring glad tidings to the shepherds

Samme natt, på en høyde utenfor byen var det noen hyrder som gjette sauene sine. En engel stod fram for dem og Guds herlighet skinte rundt hyrdene. Engelen sa: “Vær ikke redde. Jeg har gode nyheter som vil bringe stor glede til alle mennesker.  I natt er en Frelser født, han er Jesus Kristus, Herren. Dere vil finne babyen svøpt og lagt i en krybbe.” Så viste mange engler seg og de lovpriste Gud, i det de sa: ” Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.” Da englene hadde forlatt dem skyndte hyrdene seg til Betlehem. Der fant de barnet akkurat som engelen hadde fortalt dem.

De vise menn

The wise men bring their gifts

Etter at Jesus ble født, kom det vise menn fra et annet land til Jerusalem. De spurte “Hvor er babyen som er født jødenes konge? Vi har sett stjernen hans i øst og vi vil tilbe Ham.” Da kong Herodes hørte dette, ble han ikke glad. Han kalte sammen prestene og de skriftlærde som fortalte ham at profetene hadde sagt at en høvding ville bli født i Betlehem. Kong Herodes sendte de vise menn til Betlehem for å finne denne kongen. Da de reiste fra Jerusalem ledet stjernen dem til huset hvor Jesus var. De falt ned og tilba Ham, og ga ham gaver av gull, røkelse og myrra. Gud varslet dem i en drøm om at de ikke skulle dra tilbake til den onde kong Herodes, så de tok derfor en annen vei.

Grunnen til Guds gave

Jesus var Guds sønn. Han levde uten synd og var perfekt i alle ting. Da Han var tretti år gammel begynte Jesus å lære menneskene om Gud, hans Far. Han gjorde mange undere som å gi blinde synet tilbake, helbrede mange syke og til og med gjenopplive døde. Men fremfor alt lærte Han dem veien til evig liv i himmelen. Så ga han sitt liv som et offer for verdens synd.

Bibelen sier i Johannes 3,16: “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Jesus kom til jorden for å dø på et kors som et perfekt offer. Ved hans død ble prisen for all synd betalt og det er ikke lenger nødvendig å ofre for synder. Dette var oppfyllelsen av Guds løfte om å sende en frelser.

Jesus on the cross

Selvom Jesus ble drept av onde menn hadde ikke døden makt over Ham. Etter tre dager sto han seirende opp fra graven. Iløpet av dagene etter oppstandelsen ble Jesus sett av mange mennesker, og så en dag etter at han hadde velsignet sine følgere, dro han opp til himmelen.

Når vi velger å tro på og overgi våre liv til Jesus, renser hans blod oss fra all vår synd. Når vi aksepterer denne frelsesgaven blir vi gjenforent med Gud, Jesus blir vår personlige frelser og vi kan glede oss over velsignelsene av å være Hans barn. En dag kommer Jesus tilbake. Da vil Han ta med seg alle sanne troende til himmelen  hvor de vil leve evig med Gud!

Kontakt oss

Bestill traktater

Den eneste sanne Gud-Kjenner du ham?

Alle tilber noe. Noen tilber ting, noen tilber mennesker, noen tilber et bilde og andre tilber seg selv. De viser sin hengivenhet til gudene sine på forskjellige måter. Men selvom disse menneskene tilber disse gudene, har de fortsatt en lengsel og et rop i hjertet. De får bare en kortvarig lindring av ropet i sjelen og har lite mot til å møte morgendagen. Til deres skuffelse er framtiden alltid den samme som fortiden. Guden de tjener klarer ikke å fylle tomrommet i livene deres. 

Hvem tilber du? Hvor bor din gud? Lever han? Hva gjorde han for deg i dag? Snakket du med ham i dag? Svarte han på ropet i ditt hjerte? Hva tror du på?

La meg introdusere deg til den ene sanne Gud, som har beseiret Satan, vår største fiende. Han er skapelsens Gud, som befalte alt å bli til bare ved å si det. Bibelen vil fortelle deg om denne Gud i himmelen, som skapte mannen av jord. Les 1 Mosebok kapittel en og to.  

Han er den evige Gud og har ingen begynnelse eller slutt. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Han er Skaperen, Bevareren og Opprettholderen av alle ting (Apostlenes gjerninger 17,22-34).

Komplett tekst til: Den eneste sanne Gud-Kjenner du ham?

Denne store Gud, som bor i himmelen, er også interessert i deg som menneske. Han ser deg blant alle andre mennesker, og han elsker deg og bryr seg om deg. Han ønsker å være mer enn en venn og sendte sin sønn som en frelser for deg. Han ønsker å bo sammen med deg, men mer enn det så ønsker han å bo inni deg. Han sier: “Bli i meg, så blir jeg i dere” (Johannes 15,4).

Hvis det ikke er han som bor i ditt hjerte, hvem er det da? Ser vi oss rundt ser vi tydelig at Satan hersker og ødelegger livene til mange mennesker. Det er han som bor i disse menneskenes hjerter. Han foreslår alle onde ting som å lyve, stjele, lyste, jukse, søke hevn og selvhevdelse. Hvis Satan bor i ditt hjerte, og lokker deg til å leve i noen av disse eller andre synder - hvorfor ikke heller komme til Guden over alle guder, som har gitt sin eneste sønn Jesus Kristus til å dø for dine og hele verdens synder (Johannes 3,16).

Du spør kanskje: “Hvordan kan dette stemme? Hvordan kan en som er så stor og allmektig bo i mitt hjerte?”(Jesaja 57,15)

Er du trøtt og lei av synd, så hvorfor ikke be til Gud og omvende deg. Ved troen på Gud og ved Kristi forsonende blod får du tilgivelse for dine synder, og du vil få en helt ny natur. Når Satan prøver å friste deg vil du nå føle den allmektige Guds tilstedeværelse. Han vil lede deg og lære deg alle ting (Johannes 14,26).

I Johannes 10,10 lover Jesus et rikt liv og han kan gi deg det. Denne gaven er din så lenge du forblir trofast og adlyder ham.”Dersom dere adlyder villig, skal dere får nyte landets goder” (Jesaja 1,19). Ingen andre guder er så stor.

Kontakt oss

Bestill traktater