Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Kjærlighet...et vakkert ord på alle språk. Hva får det oss til å tenke på: ømhet, omsorg, varme, godhet, forståelse, sikkerhet og - mamma? Men hva betyr egentlig dette ordet? Vil du bli elsket? Elsker du?

Gud er kjærlighet, og hvis du har hans kjærlighet i ditt hjerte kan det hjelpe deg å elske og å bli elsket. Kilden til all kjærlighet er Gud. I 1. Johannes 4,16 står det: “Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.” Ingen kan helt klare å finne eller oppleve kjærlighet hvis de ikke søker den i og gjennom Gud.

Noen motsetninger til kjærlighet er: hat, mistro, egoisme og krig. Vi trenger bare å se på mange av forholdene som råder i verden og i mange familier i dag for å forstå at det er et desperat behov for kjærlighet.

Hva med deg? Føler du deg elsket? Har du en lengsel i hjertet ditt, en ensomhet som ikke forsvinner fordi du ikke føler at noen virkelig bryr seg, ingen varme? Har du vokst opp med foreldre som ikke egentlig elsket hverandre eller barna sine? Disse følelsene er vanlige i dagens verden hvor den dominerende holdningen er “meg først”. Et verkende hjerte er resultatet av et menneskes opptatthet av sine egne, egoistiske interesser.

Kjærlighet er ikke en følelsesmessig tiltrekning som søker å tilfredsstille egne behov, ofte på bekostning av den andre personen. Denne tiltrekningen som mange kaller kjærlighet er egoistisk fordi den søker egne fornøyelser. Ekte kjærlighet tenker ikke på egen ære eller nytelse.

Komplett tekst til: Kjærlighet - Det verden trenger i dag

Vanskeligheter som livet gir oss er ikke et tegn på at Gud ikke elsker oss. Gud lar oss noen ganger oppleve vanskeligheter til vårt eget beste. Foreldre som virkelig er glad i barnet sitt gir ikke alltid etter for dets ønsker, men må noen ganger nekte det til barnets beste.

Kjærlighet er selvoppofrelse. Ekte kjærlighet vil andres beste, den er varm, medfølende, vennlig. Hvis vi virkelig er glad i noen så ønsker vi alltid det beste for våre nærmeste. En kjærlig ektemann og far vil vise godhet overfor sin kone og barn. Han vil gladelig ofre og gi av seg selv for å skape en atmosfære av kjærlighet og trivsel. En kone og mor som virkelig elsker vil respektere sin mann og lære sine barn å elske og respektere sine foreldre og hverandre. Hun vil ha glede av å skape et trygt og rolig hjem for alle i familien.

Jesus viste oss hva ekte kjærlighet er ved sin ufortjente død på korset.

Hvis du har et behov for kjærlighet - hvis du kjenner en tomhet i ditt hjerte - så er det mulig å finne ekte kjærlighet. Den kan du finne ved å gi deg selv over til Gud. Han elsker deg med en grenseløs øm og omsorgsfull medfølelse. Han bryr seg om deg og vil ta del i og hjelpe deg med alle livets problemer. Hvis du føler deg alene og tror at ingen virkelig bryr seg kan du likevel være sikker på at Han som ga sin sønn for deg kjenner all din sorg og smerte. I dine mest ensomme stunder og på dine mørkeste dager vil Han være der og gi deg trøst, styrke og rettledning hvis du vender deg til ham.

Hvis du lurer på hvordan du kan få kontakt med Gud så er det bare å dele alt du har på hjertet med ham, så vil han høre deg. Hvis du føler at du ikke kan stole på noen, selv ikke Gud, så fortell det også til ham. Og så kan du be ham om å vise deg veien videre.

Hvis du føler at du er en synder uten håp om noen gang å finne tilgivelse og kjærlighet, så kom til Gud av hele ditt hjerte, angre og vend deg fra dine synder. Han blir din kjærlige far hvis du kommer til ham av hele ditt hjerte og er villig til å høre på ham i alt han ber deg om.

Når Gud tilgir og aksepterer deg vil du føle hans kjærlighet og få et forhold til ham som ingenting kan ta fra deg. Dette forholdet tar bare slutt hvis du vender deg bort fra han.

Etterhvert som du blir kjent med Guds kjærlighet og legger av deg den selviske kjærligheten vil du finne trygghet. Vissheten om at du er elsket åpner ditt eget hjerte til å virkelig bry deg om andre og du vil ikke lenger være så bekymret over hvordan andre mennesker behandler deg. Du vil merke at du tenker på dine medmenneskers behov og får et inderlig ønske om å tjene den Gud som elsker deg. Når dine egne ønsker blir satt til side til fordel for andres vil Gud velsigne deg og vise deg mange sannheter. Hvis du leser i 1. Korinterbrev 13 får du hjelp til å forstå dette bedre.

Gud har også en familie på jorda som han kan lede deg til. Der finner du de som tjener ham og gjør hans vilje - dette er hans kirke. Jesus sa: “Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.” (Johannes 13,35). Dette er ekte kjærlighet som bryr seg om, deler og retter på.

Vil du vite mer om kjærlighet, så les Johannes Evangeliet. Les kapittel 53 i Jesaja, der profeten forteller om det offer som Jesus skulle gjøre for oss. Les løftene i Salme 91, les Salme 23 og 1. Korinterbrev 13. La Gud lede deg mens du fortsetter å lese.

Ensomheten og gledesløsheten din kan få en slutt ved at du lar Gud få kontroll over livet ditt. Kjenn Guds kjærlighet, en av de største velsignelser til menneskene. Må Gud velsigne deg.

Trenger du mer hjelp i din søken, så skriv til adressen du finner på baksiden av denne traktaten.

1 Korinterbrev 13,1-8 og 13

“Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.”

“Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

 

Kontakt oss

Bestill traktater