Mørkets makter

Å kjenne igjen Satans taktikk i lys av Guds Ord

Hensikten med bibelen er ikke å fokusere på Satan og hans gjerninger. Likevel finner vi at bibelen avslører mye om hans karakter og gjerninger.

En gang i tiden var Satan en engel, men han gjorde opprør mot Gud som skapte ham, og ville bli lik ham. Det som skjer i Satans mørke rike er ikke noe nytt. De er typiske for hans anstrengelser gjennom tidene for å konkurrere med Guds rike. Han tilbyr oss et alternativ til det Gud oppnår, gjennom sin Hellige Ånds kraft.

I 2. Mosebok kan vi lese om makten til de egyptiske spåmennene som prøvde å etterligne de miraklene Gud gjorde gjennom Moses. I Jobs bok blir Satan avslørt som veldig sjalu på Jobs trofasthet mot Gud. Han brukte ondskap og frarøvelse for å prøve å tvinge Job bort fra Gud.

Satans metoder er karakterisert ved: frykt, trusler, løfter om nytelser eller makt, trusler og mistenksomhet. Noen av de første tingene han introduserer oss for kan virke veldig interessante og fascinerende. Han foreslår: “Vil du vite hva fremtiden bringer, eller ha kunnskap som ikke andre har?” Han kan tilby kurer som er utenfor vitenskapens område. Astrologi eller spådom kan virke uskyldig nok, men det følges snart av visse magiske ord eller formler, å måtte holde spesielle dager og å frykte ulykkestall. Tanken er at vi skal tro at vi må respektere og frykte visse ånder på grunn av makten de kan ha over oss. På denne måten fanger Satan de uvitende inn i områder av frykt for ham og hans ånder.

Altfor mange har blitt fanget av nysgjerrighet på ting som til å begynne med kan virke ganske uskyldig. Ved å eksperimentere med ouija brett, horoskop, håndlesing og mange lignende ting, har de åpnet seg selv for at onde ånder kan påvirke dem enda mer.

Satans mål er å uthule og til slutt ødelegge den kristnes tro på Gud. Den kristne har seier i troen på Jesus og han alene. Ønsket om å kjenne til det ukjente eller ønske om makt fører noen ganger til at man eksperimenterer med ting som hører til i Satans rike. En enkel tillit til Gud gir en fred mot det ukjente og gjør at vi stoler helt og fullt på makten til Jesus.

Komplett tekst til: Mørkets makter

Det som begynte av nysgjerrighet eller som et eksperiment fanger oss fort i et nett av frykt; frykt for hva som kan komme til å skje, frykt for sterkere makter, frykt for andre mennesker, frykt for Satan selv. Disse fryktene omslutter den som har tillatt seg selv å bli innblandet i tvilsomme handlinger. Som tilsvar til denne frykten påstår Satan at han har et botemiddel. Han tilbyr mer makt hvis man er villig til å underkaste seg visse ritualer eller annen lydighet. Frykt for andre ånder kan motvirkes ved at man selv er i besittelse av større makt, sier han. På denne måten blir en person introdusert til påfølgende nivåer av makt som, snarere enn å gi større grad av fred, forårsaker en uendelig nedadgående spiral ned i dypet av sataniske avskyeligheter. Den tryggheten som Satan lovte viser seg å være flyktig, og blir erstattet av en avhengighet av beskyttelse fra en stadig høyere makt i denne onde verden. Dette er satanismens system.

Satans plan er å erstatte Gud. Han ble skapt til å tilbe, ikke til å bli tilbedt. Han er ikke en overordnet makt, han kan ikke beseire Guds lam, han kan ikke gi oss sikkerhet og han er ikke interessert i vårt velbefinnende. Likevel fortsetter han å jobbe for å få mennesker i sin makt slik at de underkaster seg ham. Han prøver å skape mistro mot Gud og hans rike. Han streber etter å opprette en organisasjon med seg selv som herre og mester. Dette utvikles gjennom et system av frykt og illusjon om makt. Han gjør underverker for å skape ærefrykt i folks sinn (2. Korinter 11,14-15). Resultatet av dette systemet er ødeleggelse av fred og trygghet hos mennesker, i hjem og i regjeringer. Det fanger mennesker og får dem til å føle seg alvorlig truet hvis de prøver å rømme.

Satan er den bitreste, mest ondskapsfulle og fryktelige fiende du har. Han er fullstendig uten ære. Han er en løgner og det finnes ikke noe sannhet i ham - “han er en løgner og løgnens far” (Johannes 8,44). Han er en morder, en ødelegger. Han er selve personifikasjonen av hat og ondskap. Han er tvers igjennom ond og har ikke noe forsonende ved seg.

Satan er den som innstifter alt ondt. Det er ingen forbrytelse eller synd som er for ond eller skitten for ham. Han er årsaken til alt hat, alle mord, all barne- eller konemishandling, all rusmisbruk, all umoral, alle splittede hjem, all strid, all trolldom og all uærlighet. Han elsker å skape forbrytelser forårsaket av sjalusi og ondskap, forbrytelser begått mot uskyldige mennesker som tilfeldigvis faller i hendene på fordervede eller perverse mennesker. Han er nådeløs og utilgivende. Lidelser skaper ingen barmhjertighet hos ham. Blodsutgytelse og død er redskap han bruker for å nå sine mål. Han har kommet “for å stjele, drepe og ødelegge” (Johannes 10,10).

Satans skjebne er allerede bestemt. Det finnes et sted med evig ild som er forberedt for ham og hans engler (Matteus 25,41). Han er opptatt av å få med seg så mange mennesker som mulig for å dele sin skjebne. Han vet at han kan gjøre det gjennom å undergrave og til slutt ødelegge vår tro på Gud. Dette gjør han gjennom å enten åpenlyst utfordre Guds ord eller ved diskret oppmuntring til en lunken, likegyldig og ettergivende kristentro.

Det er mulig å slippe fri fra Satans klør. Han vil at du skal tro at det ikke finnes noen utvei. Bibelen forteller oss at Jesus har kommet for å sette fanger fri. Han har kommet for å gi liv. Jesus er veien, sannheten og livet (Johannes 14,6). Da Jesus levde på jorda viste han sin makt over Satan ved å motstå hans fristelser og ved å kaste ut onde ånder med Guds ord(Matteus 4,1-11; Markus 9,25-26). Jesus overvant Satans makt ved sin død på korset og ved sin oppstandelse fra de døde.  

Kan vi dra nytte av denne seieren og overvinne våre sjelers erkefiende? Først må vi innse at vi er fanget av Satan og bundet av hans frykt. Vi må innrømme at dette er synd og at vi er fortapt om vi forblir i denne tilstanden. Når vi innser at vi ikke klarer å fri oss fra Satans grep av oss selv, må vi rope ut til Gud av hele vårt hjerte om hjelp til å befri oss.  Vi må angre på, og vende oss bort fra våre synder. Vi må i tro ta imot Jesus Kristus og hans forsonende blod for våre synder. Vi må overgi oss selv til Gud, akseptere hans tilgivelse og trofast adlyde hans ord. Når vi gjør dette gir han oss fred med seg selv, stilner uroen i våre hjerter, tilgir våre synder, gir oss en ny natur og gjør oss til sine barn. Det er dette som menes med å bli født på ny. Den som motstår Guds kall er fortsatt i Satans rike, og denne bedrageren vil til slutt ta med seg denne personen til evig pine.

Hvis du ikke forstår den planen Gud har laget for deg, så studér Guds ord, be til ham av et oppriktig hjerte, så vil han vise deg veien. Gud kaller deg til seg og vil at du skal komme bort fra Satans bånd. Les Salme 91. Må Gud velsigne deg!

 

Les også:

Lukas 11,20-23 ……..Én sterkere enn Satan

Romerne 6,20-23 …....Frihet fra synd

Jesaja 61,1 …………….Frihet for fanger

Romerne 8,1-2 ………Frihet fra fordømmelse

 

Kontakt oss

Bestill traktater