Utfordringen til å velge riktig

Livet fører oss ofte til øyeblikk hvor vi må ta valg, vi må jo faktisk ta mange valg hver eneste dag. Noen valg tar vi uten å tenkte større over det. Andre ganger må vi bruke mer tid på å tenke igjennom valgene. Valg vi mener er viktige tenker vi nøyere igjennom. Spørsmålet blir da, hva mener du er viktig?

Da Gud skapte menneskene ga han dem det privilegiet å ha fri vilje. Vi kan likevel ikke slippe unna ansvaret eller resultatet av våre valg, for mange av dem vil ha evige konsekvenser.

La oss se litt på valgene noen av Bibelens personer tok. Noen var bra, mens andre ikke var fullt så gode. Moses, Guds mann, valgte “heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse” (Hebreerne 11,25). Han så fram mot belønningen som kommer etter dette livet. Å velge å være sammen med kristne er et veldig klokt valg.

Før syndefloden så “Gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha” (1. Mosebok 6,2). De tok kjødelige valg som førte til ødeleggelse for dem selv.

Komplett tekst til: Utfordringen til å velge riktig

“Så valgte Lot seg hele Jordan-sletten...og flyttet med teltene sine helt ned til Sodoma” (1. Mosebok 13,11-12). Området der var veldig fruktbart og han ble velsignet materielt, men mistet alt når Sodoma ble ødelagt.

Da Josef var en ung man valgte han å være moralsk ren og ærlig, og han ble belønnet med de høyeste æresbetegnelser i det Egyptiske kongerike (1. Mosebok 41,41).

Josva, en Guds tjener, utfordret Israels barn, “Så velg i dag hvem dere vil tjene” (Josva 24,15). Han sa: “Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.”

Folket svarte: “Også vi vil tjene Herren.” Så lenge de fryktet Herren og tjente ham trofast, gikk det dem godt.

På profeten Elias tid hadde menneskene glemt alle de mektige tingene som Herren hadde gjort for dem og mange begynte å tilbe avguder (Baal), noe som ikke behaget Gud. I denne kritiske tiden brukte han Elia på en oppsiktsvekkende måte til å vise sin ubegrensede makt. På Karmel-fjellet kalte Elia ned ild fra himmelen som fortærte det offeret han hadde tilberedt, og beviste på den måten at Gud er den sanne Gud. Han sa til folket: “Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Baal Gud, så hold dere til ham!” Da folket så ilden “kastet de seg til jorden og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!” (1. Kongebok 18)

Daniel, en ung jødisk fange i landet Babylonia, bestemte seg for å ikke gjøre seg uren ved å spise av kongens mat og heller ikke drikke vinen hans (Daniel 1,8). Derfor fikk han og hans tre venner, som hadde bestemt seg for det samme, velvilje hos Gud og kongen. Hadde det ikke vært for at de tok dette valget, så ville ikke eksemplene om Daniel i løvehulen og om de tre mennene i den glødende ovnen vært skrevet ned i bibelen.

Jesus ga oss en lignelse om en far som hadde to sønner. En av dem valgte å ta ut forskudd på arven sin og reise til et fremmed land (ut i synd). Det var ikke et godt valg. Etter at han hadde brukt opp hele arven innså han hvilken stor feil han hadde gjort. Han bestemte seg for i ydmykhet å dra hjem igjen. For en velsignet gjenforening det må ha vært (Lukas 15,11-32)! 

Jesus, vår Herre, ble tatt til fange og ført fram for Pilatus. Jødene ropte: “Gir du denne mannen fri, er du ikke keiserens venn.” Pilatus tenkte over situasjonen som lå foran ham. Han vurderte keiseren (verden) og herlighetenes Herre som sto foran ham, og tok et valg. Han utleverte Jesus til dem for at han skulle korsfestes (Johannes 19).

Å velge verden og dens mange nytelser vil ende i ødeleggelse (2. Peter 3,10-11).

Å velge veien sammen med Guds barn i stedet for verdens vil være et godt og klokt valg. Å ha Jesus med seg i livet vil gi oss en klok rådgiver som vil lede oss i alle livets beslutninger.

Kjære venn som leser dette, har du bestemt deg for å følge Jesus? Er han kjærere for deg og nærmere deg enn noen annen i denne verden? Har du akseptert hans veier som dine veier, overgitt livet ditt til ham og bekjent og gått bort fra alle dine synder? Er hans ord kjært for deg, bedre enn noen annen bok? Har du funnet et hemmelig sted i rommet ditt, i hjemmet ditt eller et annet sted hvor du kan snakke med Gud gjennom bønn og meditasjon? Hvis du er hans og han er din, da er du  en velsignet person. Det er en forsmak på himmelen, og å ta riktige valg hver dag vil lede deg til evig lykke.

Kontakt oss

Bestill traktater